Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website en app van Stappen & Shoppen. Door het platform te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op het platform is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op het platform zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Daarnaast wordt er ook content door derden geplaatst. Stappen & Shoppen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om dit platform zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op dit platform berust bij Stappen & Shoppen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stappen & Shoppen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stappen & Shoppen.

Als u vragen heeft of onjuistheden detecteert, neem dan contact op met de medewerkers van de Stappen & Shoppen via info@stappen-shoppen.nl