WE ARE LOOKING FOR YOU – BESTUURSLEDEN

Mezz Breda

MEZZ is hét podium voor live popmuziek en dance in Breda. MEZZ is gehuisvest in een bijzonder pand met een intieme zaal voor maximaal 600 bezoekers en een Kleine Zaal voor 100 bezoekers. MEZZ organiseert 300 activiteiten per jaar. MEZZ staat op een belangrijk punt in haar bestaan. Het beleid is geformuleerd, het beschikt over een geweldig geactualiseerd gebouw met drie publieksruimtes (grote zaal, kleine zaal en popcafé) en marketing en vormgeving zijn gemoderniseerd. Corona gooide vanaf voorjaar 2019 echter roet in het eten van de hele culturele- en festivalsector. Dus ook voor een muziekpodium als MEZZ. We hopen vanaf het najaar van 2021 weer op volle kracht te gaan draaien voor al onze bezoekers, artiesten, vrijwilligers en collega’s.

Het bestuur van stichting MEZZ bestaat nu uit vijf personen en vergadert minimaal negen keer per jaar met de directeur.

Vanwege het verlopen van benoemingstermijnen zoals vastgesteld in de statuten, is het bestuur van MEZZ op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aandachtsgebieden die door het team van huidige en nieuwe bestuursleden afgedekt dienen te worden zijn secretarieel, marketing, financieel, politiek/bestuurlijk, juridisch/HR en creatief/muzikaal. MEZZ volgt de handleiding Cultural Governance voor goed en transparant bestuur.

Taken:

 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage op strategisch niveau
 • Het toetsen en vaststellen van beleid in de bestuursvergaderingen
 • Het voeren van periodiek overleg met de directeur over financiën.

Ervaring:

 • Ervaring op een of meerdere van bovengenoemde aandachtsgebieden
 • Managementervaring.

Eigenschappen:

 • Heeft onafhankelijk oordeelvermogen en is in staat om een positief kritische inbreng te leveren
 • Is integer, gericht op resultaat en onderschrijft de kernwaarden van de organisatie MEZZ
 • Is een teamplayer met een duidelijke eigen mening
 • Heeft een netwerk en is bereid dit in te zetten
 • Affiniteit met popmuziek is een pré.

Wij bieden:

 • Een enthousiaste, stimulerende en gezellige omgeving
 • Gratis toegang tot concerten en danceavonden.

Voor het bestuur zoeken we wat betreft eigenschappen en achtergrond van bestuursleden een goede representatie van zowel ons publiek als van de medewerkers en vrijwilligers. 

Reageren

Voor informatie kunt u contact opnemen met directeur Frank van Iersel, via 076 515 66 77. Stuur je sollicitatie voorzien van CV graag voor 13 oktober per e-mail naar frank@mezz.nl.

Meer informatie over MEZZ is te vinden op www.mezz.nl