Lage Vuchtpolder

Lageweg, Teteringen, Nederland,

Een groot deel van het poldergebied Lage Vucht zal worden beheerd als natuurgebied en bestaan uit nat, bloemrijk hooiland. Het zal aantrekkelijk zijn voor vochtminnende planten als Veldzuring, Scherpe boterbloem, zeggesoorten en voor weidevogels als Grutt… Lees verder

Een groot deel van het poldergebied Lage Vucht zal worden beheerd als natuurgebied en bestaan uit nat, bloemrijk hooiland. Het zal aantrekkelijk zijn voor vochtminnende planten als Veldzuring, Scherpe boterbloem, zeggesoorten en voor weidevogels als Grutto en Tureluur. De vernatte bodem is zacht waardoor weidevogels er eenvoudig met hun snavel in kunnen prikken op zoek naar kleine insecten en wormpjes e.d. De Lage Vuchtpolder was in de Tachtigjarige oorlog onderdeel van de Bredase verdedigingslinies en de Spaanse omsingelingslinies. Breda werd toen belegerd door de Spaanse generaal Spinola. De huidige Spinolaschans aan de Hartelweg/Terheijdenseweg herinnert nog aan deze oorlogstijd. In 1701 werd ook de Linie van de Munnikenhof aangelegd. De Lage Vuchtpolder is een natuurgebied dat de overgang vormt tussen de oostelijke zandgronden, de Vrachelse heide en bossen en de westelijke kleigronden die aan de Mark grenzen. De polder is een bepalend onderdeel van de Brabantse ecologische hoofdstructuur die een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones vormt.

Lageweg, Teteringen, Nederland,