Chaamse bossen

Chaamse Bossen, chaam

In de bossen komen tal van vogelsoorten voor, als geelgors, nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, gekraagde roodstaart en groene specht. Roofvogels zijn: buizerd, sperwer, havik, torenvalk, boomvalk en soms de wespendief. In de nu vochtige graslanden br… Lees verder

In de bossen komen tal van vogelsoorten voor, als geelgors, nachtzwaluw, boomleeuwerik, boompieper, gekraagde roodstaart en groene specht. Roofvogels zijn: buizerd, sperwer, havik, torenvalk, boomvalk en soms de wespendief. In de nu vochtige graslanden broeden onder andere de wintertaling, kuifeend, dodaars en geoorde fuut. In de meer dan dertig gegraven poelen huizen onder meer de vinpootsalamander en de alpenwatersalamander.

Chaamse Bossen, chaam