Poaters voor de Grote Kerk

Op 28 november krijgen we Bredaose les van de Poaters in de Grote Kerk. De Poaters: Terrepetijn (OH) en Sjaggerijn (OW) hebben besloten om uit hun emeritaat terug te keren en nog één keer op te treden om een bijdrage te leveren aan hun in nood verkerende kerk. Kaartjes zijn verkijgbaar voor €10,-. 

 

‘De Stichting Grote Kerk is met allerlei acties bezig om extra geld bij elkaar te brengen voor onderhoud, omdat de subsidies daarvoor niet genoeg zijn. Het Steunfonds Vrienden van de Grote Kerk gaat daarvoor ook verschillende steentjes bijdragen: meer leden werven, maar ook de Breda Bier Actie en de verkoop van dakleien. Hoewel de Paoters al 5 jaar met pensioen zijn (in 2010 was de allerlaatste Bredaose Les in de Grote Kerk) kunnen we niet achteroverleunen: we gaan dus weer lesgeven, om geld bijeen te praten voor het onderhoud en de restauratie’ zegt Theo Borghouts, een van de Bredaose Paoters (samen met Theo Melis). Dun Vuilen Oek heeft de organisatie en kaartverkoop op zich genomen. Entreekaarten zijn te koop bij de leden van Dun Vuilen Oek, bij cafe De Heeren van Breda, cafe Markzicht, aan de balie van de Grote Kerk en bij de VVV á € 10,00 . Lesboekje ter plaatse verkrijgbaar á € 2,00. De Bredaose Les start op 28 november om 15.00 uur. De kerk is open voor de deelnemers vanaf 14.00 uur.