Myopie onder 8-jarigen fors toegenomen

Myopie – ook wel bekend als bijziendheid – is één van de meest voorkomende oogafwijkingen. Myopie houdt in dat je niet goed in de verte kunt zien. Deze sterkte afwijking van het oog ontstaat vaak op latere leeftijd, maar kan zich ook al ontwikkelen tijdens de kinderjaren. Een van de belangrijkste oorzaken is de huidige levensstijl van kinderen. Er wordt veel gebruik gemaakt van een mobiele telefoon of tablet en er wordt minder buiten gespeeld. Daarnaast wijst internationaal onderzoek uit dat de lockdown maatregelen van 2020 hier tevens een grote rol in hebben gespeeld. Zo steeg in 2020 het aantal kinderen van 8 jaar met myopie met 40% ten opzichte van 2015. 


Bron: Oogfonds, JAMA Ophtalmology

Vaststellen myopie bij kinderen
Een professionele oogmeting stelt definitief vast of er bij een kind sprake is van myopie en kan ervoor zorgen dat een kind weer goed ziet met de juiste oplossing. Myopie is helaas nog niet te genezen. Het is echter wel mogelijk om het af te remmen door myopie managementoplossingen zoals speciale contactlenzen, brillenglazen en atropine oogdruppels. Deze druppels worden uitsluitend op indicatie door een oogarts voorgeschreven.

Signalen van myopie
Het vroeg herkennen van myopie kan helpen om later eventuele oogaandoeningen – zoals staar, glaucoom en netvliesloslatingen – te voorkomen. Het is voor ouders (en/of verzorgers) echter niet altijd eenvoudig om myopie te herkennen bij hun kind. Toch zijn er belangrijke signalen die kunnen duiden op myopie: een kind klaagt bijvoorbeeld over vermoeide ogen, houdt de tablet of boek erg dichtbij of heeft regelmatig last van hoofdpijn in de klas. 

Kids OogTest Weken bij Pearle Opticiens Breda
Als oogexpert met deskundig advies op het gebied van preventieve oogzorg organiseert Pearle Opticiens Breda (Ginnekenstraat 2-4) dan ook de speciale Kids OogTest Weken van 28 juni tot en met 10 juli. De oogtest is voor kinderen vanaf 8 jaar en helpt om vast te stellen of er al sprake is van myopie.