Project Binnenruimte #2: Peter Bouwmans - Wanneer het water stil is

Wat als het water over tweehonderd jaar half Nederland en België heeft verzwolgen? Waar leven we en welke offers waren daarvoor nodig? Zijn we menselijker of verdraagzamer geworden? En, kunnen we leren van andere mensen die al hebben moeten vluchten en hun huis achterlieten?

hoe leven wij als het water er is?

Op de binnenplaats van het museum is van 27 juni 2020 t/m 31 januari 2021 de installatie Wanneer het water stil is van kunstenaar Peter Bouwmans te zien. Voor dit werk neemt hij de stijging van de zeespiegel als uitgangspunt. Tijdens het onderzoek voor dit project stuit Bouwmans op foto’s van de watersnoodramp in 1953, waarop Zeeuwse potdekselschuren half onder water staan. In de installatie verweeft hij de karakteristieke zwarte wanden met de voortent van de caravan van zijn ouders.


Foto: John Tromp

Door de ruimte klinkt een soundscape met toekomstperspectieven: Bouwmans interviewde verschillende mensen over hoe de wereld er over tweehonderd jaar uit zou kunnen zien. Met zijn indringende en duistere installatie nodigt Bouwmans uit om na te denken over de maatschappelijke gevolgen van de waterstijging en over onze houding tegenover problemen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan.

De vraag is niet of het water komt, zelfs niet wanneer. Maar: hoe leven wij als het water er is? - Peter Bouwmans

Dit project maakt deel uit van een reeks waarbij Stedelijk Museum Breda kunstenaars uit de regio nieuw werk laat maken en hen zes maanden lang een podium biedt. In 2019 was Margot Zweers als eerste aan de beurt, zij maakte voor Project Binnenruimte #1 de installatie Things seemed to be square. Deze reeks wordt afgewisseld met een andere serie, waarin een beeldhouwer uit de regio bestaand werk op de binnenplaats exposeert.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt de publicatie: Peter Bouwmans - Project Binnenruimte #2 in het Nederlands en Engels. Het is verkrijgbaar in de museumshop voor €4,95.

Peter Bouwmans 
Met zijn schilderijen, tekeningen, installaties en performances onderzoekt Peter Bouwmans (1977, Goes) hoe de samenleving verandert. Vraagstukken rondom onder meer klimaatverandering en de verdeling van welvaart zijn voor hem drijfveren om kunst te maken. Eerder was zijn abstracte en kleurrijke werk in het stadsmuseum te zien in Raketstart – Nieuwe beeldende kunst uit Breda en Sef Peeters - Practice of Living (op locatie StadsGalerij). Peter Bouwmans is tevens de aanstichter van 'De aandeelhoudersvergadering', een initiatief om beeldend kunstenaars te verenigen om samen een front te maken voor de positie en noodzaak van Kunst in de samenleving.

Stedelijk Museum Breda: het jongste stadsmuseum van Nederland 
Stedelijk Museum Breda is het jongste stadsmuseum van Nederland. Het museum is het ideale vertrekpunt voor iedereen die de kunst en geschiedenis van Breda en omgeving wil ontdekken. Naast een overzicht van zijn rijke collectie toont het museum wisselende tentoonstellingen. Pro- jectruimte NEXT is bestemd voor samenwerking met partners uit de stad. De verrassende veelzij- digheid maakt Stedelijk Museum Breda aantrekkelijk voor een breed en landelijk publiek. Meer informatie: stedelijkmuseumbreda.nl.