Stedelijk Museum Breda: Vrouwen in de kunst - lezingenreeks door Tom Molenaars

Kunsthistoricus Tom Molenaars geeft in Stedelijk Museum Breda vier lezingen over Vrouwen in de kunst. Hierin onderzoekt hij samen met het publiek de veelzijdige rol van vrouwen in de kunst. Vanuit verschillende perspectieven wordt de betekenis en de positie van vrouwen in de kunstgeschiedenis onderzocht. Als symbool functioneert ze sinds mensengeheugenis in mythen en archetypen. We ontmoeten de vrouw ook als bron van inspiratie, als kunstenaar, en als rebel die tegen de mannelijke dominantie opstaat. Elke lezing wordt besloten met een nagesprek.

Vier lezingen over vrouwen in de kunst


Afbeelding: Cécile Verwaaijen, Zonder titel, 2002. Collectie Stedelijk Museum Breda. 

Zondag 19 januari, 14.00 - 15.00 uur
De vrouw als symbool
Universele waarden: moeder, vruchtbaarheid en destructie
Mythen uit de klassieke oudheid verbeelden de archaïsche rollen die vrouwen in een samenleving innemen. De archetypen die zich in ons onbewuste hebben genesteld, zijn nog altijd sterk aanwezig in ons gedrag en denken.

Zondag 16 februari, 14.00 - 15.00 uur
De vrouw als muze
Inspiratie en creatieve drijfveer
In de Griekse oudheid waren de Muzen godinnen. Inspiratie kwam van 'boven' en lag buiten de kunstenaar. Ook vandaag de dag weten de muzen kunstenaars tot grote hoogte te stuwen.

Zondag 15 maart, 14.00 - 15.00 uur
De vrouw als kunstenaar
Moedig en eigenzinnig
In een door mannen gedomineerde kunstwereld zijn veel vrouwelijke kunstenaars ten onrechte miskend. Deze lezing belicht de indrukwekkende prestaties van moedige en eigenzinnige vrouwelijke kunstenaars door de eeuwen heen.

Zondag 19 april, 14.00 - 15.00 uur
De vrouw als rebel
De strijd om gelijkwaardigheid
Het streven naar maatschappelijke gelijkwaardigheid uitte zich voornamelijk in de feministische kunst vanaf de jaren '60. Maar vaak ook op een minder strijdbare, of juist vrolijke wijze.

Over de spreker
Kunsthistoricus Tom Molenaars werkt als spreker voor musea, organisaties en onderwijsinstellingen zoals De Volksuniversiteit. Hij was 25 jaar eigenaar van Galerie Molenaars. Daarvoor werkte hij als kunstadviseur voor diverse instellingen, waaronder het huidige Kunstloc.

Vooraf online reserveren
Deelname aan een of meer lezingen met nagesprekken is gratis met een geldig museumticket. Voor het bijwonen van de lezing geldt vooraf online aanmelden om tijdig plaatsen te reserveren. 

Meer informatie: Lezingenreeks Vrouwen in de kunst 
Data: zondag 19 januari, 16 februari, 15 maart en 19 april van 14.00 - 15.00 uur, met nagesprek
Locatie: Stedelijk Museum Breda
Toegang: gratis met een regulier toegangsbewijs van het museum
Vooraf reserveren via: online reserveringssysteem