350 jaar vrede in Breda

Van medio juni tot december herdenkt Breda de totstandkoming van het historische verdrag in 1667, dat een einde maakte aan de oorlog tussen Nederland en Engeland. De Gemeente maakte deze week het programma bekend rondom de viering van 350 jaar Vrede in Breda. 

WAAROM? 

Op 31 juli 1667 werd de Vrede van Breda in het Kasteel van Breda getekend. Met dit verdrag tussen Nederland, Engeland, Frankrijk en Denemarken kwam een eindaan de Tweede Engelse Zeeoorlog tussen Nederland en Engeland. Ook werden onder meer afspraken gemaakt over de verdeling van overzeese gebieden als New York en Suriname.

Deze Vrede van Breda willen we graag herdenken. Ten eerste omdat hij de loop van de geschiedenis van ons land mede heeft bepaald. Maar ook omdat hij aangeeft dat ook toen al de waarde van Breda als gastvrije stad bekend was. Die gastvrijheid en het gevoel voor sfeer zat ook toen al in het DNA van de stad enhaar inwoners.

Wat staat er te gebeuren? 

Een groot aantal initiatiefnemers heeft gereageerd op een oproep van de gemeente om deze historische gebeurtenis te herdenken. 

Initiatiefnemers als Stroom Events, Graphic Matters, Apvis, Stedelijk Museum Breda, Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda en de Grote Kerk organiseren diverse activiteiten in en rondom de binnenstad, welke in het teken staan van de herdenking van de Vrede voor Bredase inwoners van alle leeftijden. 

Zo komt er een virtuele 'belevingsgame' die vertelt over de Vrede van Breda, een vredesvuur tijdens het vredes-tip/tenten-kamp, tentoonstellingen, symposia, concert van het Breda's Mannenkoor, inspiratie workshops, wandelingen, kleurplaat wedstrijden en nog heel veel meer. 

Het volledige programma voor de herdenking van 350 jaar Vrede van Breda  is te vinden op www.vredevanbreda.nl