De weekmarkt vanaf september langer open!

De horeca op de Grote Markt mag vanaf 1 september 2017 terrassen plaatsen tijdens de dinsdag- en vrijdagmarkt en de markt is 2 uur langer open, tot 15.00 uur. Ook is het voortaan mogelijk om bij evenementen de weekmarkt op de Grote Markt maximaal 10 keer per jaar te verplaatsen. Dit staat beschreven in het nieuwe marktreglement van Breda.

Algemene Warenmarkt is straks 2 uur langer open!

Met de nieuwe regels wil de gemeente de weekmarkten versterken, samenwerking stimuleren en de openbare ruimte in de stad zo optimaal mogelijk benutten. Het marktreglement is een uitwerking van de marktverordening die eind 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hierin staan de nadere regels die nodig zijn om vergunningen te kunnen verlenen.

Marktondernemers, horeca en winkels op de Grote Markt zijn samen tot een nieuwe opstelling voor de weekmarkt gekomen. Het komend jaar vernieuwt de gemeente samen met marktondernemers en andere betrokkenen ook de inrichtingsplannen voor de overige markten in Breda.