Nieuwe expositie Vincent van GoghHuis Zundert

Het Vincent van GoghHuis presenteert van 17 juli tot en met 2 oktober 2016 de tentoonstelling: Wiegezang. Speciaal voor deze tentoonstelling in Van Goghs geboortedorp Zundert verzamelde Pieter Laurens Mol een ruime selectie studies, tekeningen, foto’s en installaties waarin hij refereert aan Van Gogh. Het bijeengebrachte werk dateert uit diverse perioden en toont een langdurige fascinatie voor Vincent van Gogh.

Pieter Laurens Mol (Breda, 1946) verwijst door de jaren heen regelmatig naar Vincent en het Brabantse land, waar beide kunstenaars opgroeiden. Hun gemeenschappelijke herkomst weet hij treffend te duiden in het werk ‘Moedervlek’, een met donkerbruin overschilderde landkaart van de provincie Noord-Brabant. De betekenis hiervan is meervoudig. Allereerst verwijst het naar een geboortemerk, maar bij nader inzien slaat het tevens op een schoonheidsvlekje (in het Frans ‘Tache de Beauté’) en op zijn achternaam (in het Engels ‘Mole’). Het is kenmerkend voor hoe Mol voortdurend speelt met de gelaagdheid van betekenissen.

In andere werken op de expositie gebruikt hij vogelnestjes als symbool voor de geboorteplek, eet hij aardappelen rechtstreeks uit de Brabantse grond en transformeert hij zichzelf op foto tot een knotwilg.

Typerend voor Mol’s werk is het diepzinnige en tegelijkertijd ook humorvolle karakter. Dat laatste uit zich vaak in de titels die hij zijn werken meegeeft, zoals ‘Winter over Spring’ en ‘Wiegezang (voor Vincent)’. De raadselachtige

combinaties van titels en beelden zetten het publiek aan tot nadenken. In dit geval over de betekenis van de geboortegrond van Mol en Van Gogh.

Ter gelegenheid van de expositie in het Van GoghHuis maakte Pieter Laurens Mol een werk in een kleine oplage. De titel van deze speciale editie luidt: ‘Livraison à Domicile’. 

Het werk is te koop in de museumwinkel.