Provinciale steun voor Bredase Blind Walls Gallery

Kunstloc Brabant (voorheen BKKC en Kunstbalie), het provinciale kennis- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en kunst, gaat Blind Walls Gallery de komende 2 jaar ondersteunen met 95.000 euro. De jury was onder de indruk van de aanvraag - getiteld “Groter dan de Grote Kerk”- met als ultieme doelstelling om Blind Walls Gallery te laten uitgroeien tot een typisch Bredaas icoon. 

groter dan de grote kerk

Over de Blind Walls Gallery

De Blind Walls Gallery is momenteel uniek in Nederland. De organisatie nodigt doorlopend nationale en internationale kunstenaars uit om muurschilderingen te maken geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van de stad Breda. Natuurlijk zijn er veel steden waar muurschilderingen worden gemaakt, maar het concept en de visie van Blind Walls Gallery zijn onderscheidend, ook in de Benelux zijn er geen steden die vanuit een vergelijkbare visie werken.

De Kunstloc jury is overtuigd van de bijdrage van Blind Walls Gallery aan het Brabantse cultuursysteem en verwacht dat het project een positief effect heeft op de positionering van de stad Breda op cultureel-maatschappelijk vlak, niet alleen in Brabant, maar ook daarbuiten. Ook geeft de jury aan positief te staan tegenover het educatieve programma van de organisatie.

typisch bredaas icoon

Blind Walls Gallery heeft in september een aanvraag ingediend bij Kunstloc voor een bijdrage van 95.000 euro om een krachtige impuls te geven aan de ambities op het gebied van marketing, communicatie, stakeholders en commerciële kansen. Met als doel dat de organisatie in 2022 wordt gezien als typisch Bredaas icoon, wanneer mensen denken aan cultuur in Breda, denken ze aan Blind Walls Gallery. Om dit doel te bereiken wordt er gewerkt aan een doorlopende communicatie strategie met de positionering ‘museum op straat’. In de merkbelofte worden tegenstellingen als museum en straat verbonden; erfgoed en jongerencultuur, artistieke kwaliteit en toegankelijke kunst, jong en oud publiek. Tegelijkertijd zegt het iets over de mentaliteit van de organisatie; open, initiatiefrijk en gedurfd.

Naast provinciale steun is gemeente Breda een belangrijke partner van Blind Walls Gallery. In het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ (2018) spreekt het college van B&W de ambitie uit de Blind Walls Gallery te laten groeien tot minimaal 100 muurschilderingen. Over het budget moet nog een besluit worden genomen.