Start aanleg waterspeelplek Grote Markt!

Maandag 25 oktober a.s. starten de werkzaamheden voor de aanleg van de waterspeelplek op de Grote Markt. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van het Stadhuis. Zonder tegenslagen duren de werkzaamheden tot medio december. 

page1image54591488

Wat gaat er gebeuren?
De kindvriendelijke waterspeelplaats op de Grote Markt wordt aangelegd door de firma Gruppen Fonteintechniek, samen met de firma’s Graaumans en Van den Broek Straatwerken.

Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden worden bijna allemaal uitgevoerd binnen het voetgangersgebied. De aannemers doen er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken. Toch kan niet voorkomen worden dat omwonenden, ondernemers, de weekmarkten en voetgangers alsmede het overige verkeer enige hinder van het werk ondervinden. In verband met de veiligheid wordt het werkgebied afgezet met hekken.

Bereikbaarheid
Horecabedrijven en woningen blijven tijdens de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Cool Towns 
De waterspeelplek op de Grote Markt wordt aangelegd onder de vlag van het project Cool Towns. Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt. De gemeente Breda is een van de partners in dit project.

page2image54553776

Informatie
Heeft u andere vragen? Ga naar www.breda.nl of neem contact op via www.breda.nl/contact, WhatsApp 06 – 46 66 26 66, Twitter @breda, Facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

De Gemeente Breda publiceert officiële bekendmakingen op overheid.nl. Wilt u deze informatie digitaal ontvangen, dan kunt u zich abonneren op de e-mailservice van overheid.nl. Ga naar www.overheid.nl (klik op “Berichten over uw buurt”). Ander nieuws van de gemeente staat op www.breda.nl/nieuwsoverzicht