Wie schrijft het beste carnavalsgedicht?

De Stichting Kielegat doet een beroep op de taalkundige creativiteit van alle Bredanaars met een wedstrijd: wie schrijft het meeste carnavaleske carnavalsgedicht? Een polonaise van vrolijke, buitelende, dansende woorden, creativiteit met taal, mogelijk met het motto Draoj’ut is om, geen afgekeurd Sinterklaasgedicht en niet meer dan 25 regels lang. Dat zijn ongeveer de criteria. 

Draoj'ut is om

De gedichten moeten vóór 25 december 2019 worden ingestuurd naar feesten@carnavalbreda.nl. Ze worden beoordeeld door een deskundige jury van bekende, creatieve Kielegatters onder leiding van Rob van Uden.

Het winnende gedicht wordt tijdens de Oeleviering voorgelezen door een bekende Bredanaar en krijgt een plaats in het onderkomen van de Prins. De drie beste gedichten worden geplaatst in De Kontklopper. Het winnende gedicht kan tijdens carnaval - en dat is een grote eer - te pas en te onpas gebruikt worden.

Creatief Kielegat: ‘Carnaval is een speels en veelzijdig feest, waarbij op allerlei manieren de creativiteit in de mensen naar boven komt. Dat zie je in Breda terug in de zelfgemaakte uitdossingen, de optochten, het tonpraten, de carnavaleske wandeling, het Blèèrfêêst, de Oeledienst’, aldus organisator Piet Raats van de Stichting Kielegat. ‘De creativiteit met taal is één van de leukste dingen met carnaval. Lekker plat Bredaos of ut is omdraoien zodat woorden opeens een hele andere betekenis krijgen!’

Geen moeilijkdoenerij Juryvoorzitter Rob van Uden: ‘Denk je bij poëzie aan een feestje voor zonderlinge slimmeriken? Niet nodig! De tekst mag gaan over 'Ik heb een heel zwaar leven, echt heel zwaar', maar dan willen we er wel om kunnen lachen, geen vuurwerk van moeilijkdoenerij. Het gedicht mag beschouwend zijn, humoristisch, maar vooral moet het passen binnen de sfeer van carnaval. Kortom schrijvers, wees creatief met taal!’.