De nieuwe Haven

Breda, Netherlands,

De haven van Breda bestond aanvankelijk uit een los- en ligplaats op het einde van de Vismarktstraat, waar ook de oude vishal is. Tussen 1552 en 1563 construeerden aannemers aan de oostzijde van de Mark en bovenstrooms een solide kademuur. In 1613 gebeurd… Lees verder

De haven van Breda bestond aanvankelijk uit een los- en ligplaats op het einde van de Vismarktstraat, waar ook de oude vishal is. Tussen 1552 en 1563 construeerden aannemers aan de oostzijde van de Mark en bovenstrooms een solide kademuur. In 1613 gebeurde hetzelfde aan de overkant. Zo ontstond de haven, waaraan bij de feestelijke opening van de Bredase Turfvaart in 1618 een grootse toekomst toegedicht werd.
Tot 1827 had Breda een open verbinding naar de Zeeuwse en Hollandse wateren. Het getijdeverschil is de haven was zestig centimeter. In eerste instantie werd zeevis later ook riviervis aangevoerd. Op de kop van de Vismarktstraat stonden visbanken. De riviervis werd verkocht onder een houten overkapping van het Waaggebouw (het latere Oude Postkantoor).
Nadat in 1937-1941 de Mark binnen de singels gedempt was, had de haven geen doorstroming meer. Hij werd een bron van stankoverlast en een onderwaterstort voor heel wat fietsen en bedden.
Na de demping van de haven in 1965 bleven een paar kademuurtjes en een parkeerterrein de plek omzomen. De economische havenactiviteiten verplaatsten zich naar de omgeving van de suikerfabriek in het noorden van de stad. De demping van de haven paste in de filosofie van de jaren zestig die er van uitging dat autoverkeer de binnenstad vlot moest kunnen binnendringen. Bovengronds vormde de gedempte haven een brede autoweg; ondergronds bevond zich de eerste ondergrondse parkeergarage van Nederland. Dat niet iedereen even tevreden was met deze oplossing blijkt wanneer al na enige jaren de eerste signalen om de ingreep weer ongedaan te maken weerklinken. Het was de toenmalige PvdA-wethouder Welschen die in de jaren 80 het idee opperde om de haven weer terug te halen.
Pas zo'n 25 jaar later besluit het stadsbestuur de haven en de Mark te opnieuw uit te graven. In het laatste weekend van juni 2007 werd de haven opnieuw geopend en deze vormt nu een belangrijk onderdeel van de binnenstad.

Breda, Netherlands,